CHARMPLAZA
 • CĂN 1PN

  Mã dự án: CĂN 1PN

  Giá bán: 1,100,000,000 đ
 • CĂN 2PN

  Mã dự án: CĂN 2PN

  Giá bán: 1,400,000,000 đ
 • CĂN 3PN

  Mã dự án: CĂN 3PN

  Giá bán: 1,600,000,000 đ