Sản phẩm

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62015

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62015

Mã số : AZ62015
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62017

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62017

Mã số : AZ62017
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62018

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62018

Mã số : AZ62018
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62012

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62012

Mã số : AZ62012
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62010

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62010

Mã số : AZ62010
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62011

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62011

Mã số : AZ62011
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62014

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62014

Mã số : AZ62014
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62016

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62016

Mã số : AZ62016
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62013

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62013

Mã số : AZ62013
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62001

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62001

Mã số : AZ62001
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600mmx1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62005

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62005

Mã số : AZ62005
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

966,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62009

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62009

Mã số : AZ62009
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62006

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62006

Mã số : AZ62006
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62008

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62008

Mã số : AZ62008
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62004

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62004

Mã số : AZ62004
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62007

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62007

Mã số : AZ62007
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62002

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62002

Mã số : AZ62002
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62003

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AZ62003

Mã số : AZ62003
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

826,000 VND

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21003

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21003

Mã số : AZ21003
Thùng 6 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 200x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Xuất xứ : Ấn Độ

956,000 VND

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21004

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21004

Mã số : AZ21004
Thùng 6 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 200x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21001

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21001

Mã số : AZ21001
Thùng 6 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 200x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21005

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21005

Mã số : AZ21005
Thùng 6 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 200x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21002

Gạch Ấn Độ 200mmx1200mm AZ21002

Mã số: AZ21002
Thùng 6 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 200x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

956,000 VND

SƠN MEN SỨ CAO CẤP NANO

SƠN MEN SỨ CAO CẤP NANO

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Chống thấm
Màu sắc: Theo bảng màu Độ phủ: 7 – 9m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

949,000 VND

SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NỘI THẤT NANO

SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NỘI THẤT NANO

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Chống thấm
Màu sắc: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

736,000 VND

SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG – 999

SƠN NƯỚC NHŨ VÀNG – 999

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Nhủ
Màu sắc: Theo bảng màu Độ phủ:10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

468,000 VND

SƠN LAU CHÙI HIỆU QUẢ NANO

SƠN LAU CHÙI HIỆU QUẢ NANO

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Mịn
Màu sắc: Theo bảng màu & Quạt màu (Có màu trắng)
Độ phủ: 11 – 13m2/lít/lớp (đã pha loãng)
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

768,000 VND

SƠN PHỦ BÓNG CLEAR

SƠN PHỦ BÓNG CLEAR

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Phủ bóng
Độ phủ: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

258,000 VND

SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT NANO

SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT NANO

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Lót
Độ phủ: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

1,998,000 VND

SƠN LÓT KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP

SƠN LÓT KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Lót
Độ phủ: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

495,000 VND

SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Loại sơn: Siêu bóng
Màu sắc: Theo bảng màu & Quạt màu
Độ phủ: 12 – 14m2/lít/lớp (đã pha loãng)
Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch 5 – 10%
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 2h

368,000 VND

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Loại sơn: Siêu bóng
Màu sắc: Theo bảng màu & Quạt màu
Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp (đã pha loãng)
Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch 5 – 10%
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 2h

328,000 VND

SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP

SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
Loại sơn: Siêu bóng
Màu sắc: Theo bảng màu & Quạt màu
Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp (đã pha loãng)
Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch 5 – 10%
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 2h

789,000 VND

SƠN CHỐNG THẤM MÀU CAO CẤP

SƠN CHỐNG THẤM MÀU CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Chống thấm
Màu sắc: Theo bảng màu Độ phủ: 7 – 9m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

3,893,000 VND

SƠN CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG CAO CẤP

SƠN CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG CAO CẤP

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Chống thấm
Màu sắc: Theo bảng màu Độ phủ: 7 – 9m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày

949,000 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75007

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75007

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75007
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75006

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75006

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75006
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75005

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75005

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75005
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75003

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75003

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75003
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75001

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75001

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75001
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Facebook