Sản phẩm
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Sản phẩm

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm DYNAMO

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm DYNAMO

Mã số : DYNAMO
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm DYNAMO AZUL

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm DYNAMO AZUL

Mã số : DYNAMO AZUL
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12057

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12057

Mã số : E-12057
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AQUARIUS ONYX BEIGE

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AQUARIUS ONYX BEIGE

Mã số : AQUARIUS ONYX BEIGE
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AQUARIUS ONYX GREY

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm AQUARIUS ONYX GREY

Mã số : AQUARIUS ONYX GREY
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12125

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12125

Mã số : E-12125
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13011

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13011

Mã số : E-13011
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13014

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13014

Mã số : E-13014
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13015

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13015

Mã số : E-13015
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13034

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13034

Mã số : E-13034
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MARKINA NERO

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MARKINA NERO

Mã số : MARKINA NERO
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13035

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13035

Mã số : E-13035
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13037

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-13037

Mã số : E-13037
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MAYENNE GRAPHITE

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MAYENNE GRAPHITE

Mã số : MAYENNE GRAPHITE
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MAYENNE SILK

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MAYENNE SILK

Mã số : MAYENNE SILK
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MARIO SATVARIO

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm MARIO SATVARIO

Mã số : MARIO SATVARIO
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600mmx1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SABIAN DARK

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SABIAN DARK

Mã số : SABIAN DARK
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SABIAN GOLD

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SABIAN GOLD

Mã số : SABIAN GOLD
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SEDAN NATURAL

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm SEDAN NATURAL

Mã số : SEDAN NATURAL
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VARANA ALMOND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VARANA ALMOND

Mã số : VARANA ALMOND
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VARANA PEARL

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VARANA PEARL

Mã số : VARANA PEARL
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VETRO GREY

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm VETRO GREY

Mã số : VETRO GREY
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12116

Gạch Ấn Độ 600mmx1200mm E-12116

Mã số : E-12116
Thùng 2 viên = 1.44 m2
- Kích thước sản phẩm 600x1200 mm
- Đơn vị tính : m2
- Hãng sản xuất : Ấn Độ

515,000 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75007

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75007

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75007
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75006

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75006

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75006
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75005

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75005

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75005
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75003

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75003

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75003
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75001

Gạch 150mm*750mm Bạch Mã Đá H75001

Kích thước: 150x750mm
Mã sản phẩm : H75001
Chất liệu: Đá
Bề mặt : nhẵn
Giá tính theo m2

268,500 VND

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Vigo 316 - Ø70

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Vigo 316 - Ø70

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR trị giá 1.500.000 VNĐ
Bảo hành 5 năm
Đã bao gồm VAT

7,175,000 VND

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Vigo 316 - Ø58

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Vigo 316 - Ø58

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR trị giá 1.500.000 VNĐ
Bảo hành 5 năm
Đã bao gồm VAT

5,995,000 VND

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Classic 304 - Ø70

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Classic 304 - Ø70

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR trị giá 1.500.000 VNĐ
Bảo hành 5 năm
Đã bao gồm VAT

5,925,000 VND

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Classic 304 - Ø58

Máy Nước Nóng NLMT Đại Thành - Classic 304 - Ø58

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng kèm Bộ ống và phụ kiện PPR trị giá 1.500.000 VNĐ
Bảo hành 5 năm
Đã bao gồm VAT

5,245,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8910

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8910

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DC8910
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8941

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8941

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DC8941
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8606

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8606

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DC8606
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8530

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8530

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8530
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8533

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8533

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8533
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8078

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8078

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DC8078
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8534

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8534

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8534
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8541

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8541

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8541
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8545

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8545

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8545
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8546

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8546

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8546
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 VND

Facebook