Sản phẩm
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Sản phẩm

Bộ Ghế Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Bộ Ghế Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

- Tên sản phẩm : Bộ Ghế Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai Việt Nam
- Bộ gồm: Bàn ăn :
- Loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 25m2

280,000,000 đ

Bộ Trường Kỉ Gỗ Cẩm Lai Paorosa

Bộ Trường Kỉ Gỗ Cẩm Lai Paorosa

- Tên sản phẩm : Bộ Trường Kỉ Gỗ Cẩm Lai Paorosa
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai Paorosa
- Phù hợp với không gian trên 25m2

195,000,000 đ

Bộ Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai

Bộ Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai

- Tên sản phẩm : Bộ Nghê Đỉnh 10 Món Gỗ Cẩm Lai
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai
- Phù hợp với không gian trên 25m2

320,000,000 đ

Ghế Lười Gỗ Hương Việt Nam

Ghế Lười Gỗ Hương Việt Nam

- Tên sản phẩm : Ghế Lười Gỗ Hương Việt Nam
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: GỖ Hương Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 25m2

20,000,000 đ

Bàn Trang Điểm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Bàn Trang Điểm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

- Tên sản phẩm : Bàn Trang Điểm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Cẩm Lai Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 25m2

35,000,000 đ

Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gõ Đỏ

Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gõ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gõ Đỏ
- Bộ gồm: Bàn ăn :
- Loại gỗ: GỖ GÕ ĐỎ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

50,000,000 đ

Bàn Làm Việc, Bàn Họp Gỗ Sao Xanh

Bàn Làm Việc, Bàn Họp Gỗ Sao Xanh

- Tên sản phẩm : Bàn Làm Việc, Bàn Họp Gỗ Sao Xanh
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: GỖ SAO XANH
- Phù hợp với không gian trên 25m2

68,000,000 đ

Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gỏ Đỏ

Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gỏ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bàn Ăn Nguyên Thuỷ Gỗ Gỏ Đỏ
- Bộ gồm: Bàn ăn :
- Loại gỗ: Gỗ Gỏ Đỏ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

65,000,000 đ

Bộ Bàn Làm Việc 3 Ghế Gỗ Gỏ Đỏ

Bộ Bàn Làm Việc 3 Ghế Gỗ Gỏ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bộ Bàn Làm Việc 3 Ghế Gỗ Gỏ Đỏ
- Bộ gồm: Bàn ăn :
- Loại gỗ: Gỗ Gỏ Đỏ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

18,000,000 đ

Bàn Làm Việc Gỗ Me Tây Cao Cấp

Bàn Làm Việc Gỗ Me Tây Cao Cấp

- Tên sản phẩm : Bàn Làm Việc Gỗ Me Tây Cao Cấp
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Me Tây Cao Cấp
- Phù hợp với không gian trên 25m2

85,000,000 đ

Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Mặt Bàn Tròn 154cm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Mặt Bàn Tròn 154cm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

- Tên sản phẩm : Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Mặt Bàn Tròn 154cm Gỗ Cẩm Lai Việt Nam
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Cẩm Lai Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 25m2

185,000,000 đ

Bàn Ăn Gỗ Gõ Đỏ

Bàn Ăn Gỗ Gõ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bàn Ăn Gỗ Gõ Đỏ
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: GỖ Gõ Đỏ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

48,000,000 đ

Bàn Ăn Tròn Gỗ Gỏ Đỏ

Bàn Ăn Tròn Gỗ Gỏ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bàn Ăn Tròn Gỗ Gỏ Đỏ
- Bộ gồm: Bàn ăn :
- Loại gỗ: Gỗ Gỏ Đỏ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

16,000,000 đ

Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Bàn Dài Gỗ Gỏ Đỏ

Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Bàn Dài Gỗ Gỏ Đỏ

- Tên sản phẩm : Bộ Bàn Ăn 10 Ghế Bàn Tròn 154cm Gỗ Gỏ Đỏ
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: Gỗ Gỏ Đỏ
- Phù hợp với không gian trên 25m2

120,000,000 đ

Tượng Di Lạc Chúc Phúc Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Di Lạc Chúc Phúc Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Di Lạc Chúc Phúc Gỗ Hương Việt Nam

6,500,000 đ

Tượng Di Lạc Ngồi Trên Tiền Gỗ Hương Đá

Tượng Di Lạc Ngồi Trên Tiền Gỗ Hương Đá

Tượng Di Lạc Ngồi Trên Tiền Gỗ Hương Đá

8,000,000 đ

Tranh Phu Thê Tranh Gỗ Nhân Tạo

Tranh Phu Thê Tranh Gỗ Nhân Tạo

Tranh Phu Thê Tranh Gỗ Nhân Tạo

60,000,000 đ

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Sụn Hương Việt Nam Tự Nhiên

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Sụn Hương Việt Nam Tự Nhiên

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Sụn Hương Việt Nam Tự Nhiên

80,000,000 đ

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Lim

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Lim

Tượng Đạt Ma Sư Tổ Gỗ Lim

26,000,000 đ

Tượng Di Lạc Gỗ Sưa Việt Nam

Tượng Di Lạc Gỗ Sưa Việt Nam

Tượng Di Lạc Gỗ Sưa

19,000,000 đ

Tượng Phật Bà Gỗ Trắc + Ngà Voi

Tượng Phật Bà Gỗ Trắc + Ngà Voi

Tượng Phật Bà Gỗ Trắc + Ngà Voi

32,000,000 đ

Tượng Nhất Long Gỗ Pơ Mu Việt Nam

Tượng Nhất Long Gỗ Pơ Mu Việt Nam

Tượng Nhất Long Gỗ Pơ Mu Việt Nam

23,000,000 đ

Tượng Nhất Mã Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Nhất Mã Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Nhất Mã Gỗ Hương Việt Nam

32,000,000 đ

Tượng Di Lạc Đứng Sen Gỗ Nu Xá Xị

Tượng Di Lạc Đứng Sen Gỗ Nu Xá Xị

Tượng Di Lạc Đứng Sen Gỗ Nu Xá Xị

22,000,000 đ

Tượng Tứ Đại Bồ Tát Gỗ Tử Đàn Đỏ Nam Phi

Tượng Tứ Đại Bồ Tát Gỗ Tử Đàn Đỏ Nam Phi

Tượng Tứ Đại Bồ Tát Gỗ Tử Đàn Đỏ Nam Phi

58,000,000 đ

Tượng Quan Âm Tự Tại - Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Tượng Quan Âm Tự Tại - Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Tượng Quan Âm Tự Tại - Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

15,000,000 đ

Tượng Phật Bà Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Tượng Phật Bà Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

Tượng Phật Bà Gỗ Cẩm Lai Việt Nam

195,000,000 đ

Tượng Ông Thọ - Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Ông Thọ - Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Ông Thọ - Gỗ Hương Việt Nam

18,000,000 đ

Tượng Nhất Long Vấn Đạo - Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Nhất Long Vấn Đạo - Gỗ Hương Việt Nam

Tượng Nhất Long Vấn Đạo - Gỗ Hương Việt Nam

28,000,000 đ

TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ - GỖ HƯƠNG GIA LAI VN

TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ - GỖ HƯƠNG GIA LAI VN

TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ - GỖ HƯƠNG GIA LAI VN

6,000,000 đ

Tượng Cúc Kê Gia Đình Gà - Gỗ CẨM LAI VN

Tượng Cúc Kê Gia Đình Gà - Gỗ CẨM LAI VN

Tượng Cúc Kê Gia Đình Gà - Gỗ CẨM LAI VN

190,000,000 đ

TƯỢNG DI LẶC NGỒI LU TIỀN CẢ ĐÔN NU NGỌC NGHIẾN

TƯỢNG DI LẶC NGỒI LU TIỀN CẢ ĐÔN NU NGỌC NGHIẾN

Tượng Di Lạc Ngồi Lu Tiền
Loại Gỗ: Nu Ngọc Nghiến

60,000,000 đ

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món - Gỗ Đỏ Campuchia

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món - Gỗ Đỏ Campuchia

- Tên sản phẩm : Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món - Gỗ Đỏ Campuchia
- Bộ gồm: 10 món
- Loại gỗ: Gỗ Đỏ Campuchia
- Phù hợp với không gian trên 50m2

450,000,000 đ

Bộ Salon Rồng Bát Mã 10 Món - Gỗ Hương Gia Lai

Bộ Salon Rồng Bát Mã 10 Món - Gỗ Hương Gia Lai

- Tên sản phẩm : Bộ Salon Rồng Bát Mã 10 Món - Gỗ Hương Gia Lai
- Bộ gồm: 10 món
- Loại gỗ: Gỗ Hương Gia Lai
- Phù hợp với không gian trên 50m2

750,000,000 đ

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món Tay 24 - Cẩm Lai Việt Nam

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món Tay 24 - Cẩm Lai Việt Nam

- Tên sản phẩm : Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 10 Món Tay 24 - Cẩm Lai Việt Nam
- Bộ gồm: 10 món
- Loại gỗ: Cẩm Lai Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 80m2

3,200,000,000 đ

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 12 Món - Gỗ Đỏ Campuchia

Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 12 Món - Gỗ Đỏ Campuchia

- Tên sản phẩm : Bộ Salon Triện Nghê Đỉnh 12 Món - Gỗ Đỏ Campuchia
- Bộ gồm: 12 món
- Loại gỗ: Gỗ Đỏ Campuchia
- Phù hợp với không gian trên 50m2

450,000,000 đ

Vòi Hồ Cao Cấp Veurro VRVH-7H66

Vòi Hồ Cao Cấp Veurro VRVH-7H66

Vòi hồ đươc làm bằng chất liệu đồng thau bóng , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào đường ống trên tường. Phụ kiện kèm theo : ron.

275,000 đ

Vòi Hồ Cao Cấp Veurro VRVH-7H70

Vòi Hồ Cao Cấp Veurro VRVH-7H70

Vòi hồ đươc làm bằng chất liệu đồng thau bóng , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào đường ống trên tường. Phụ kiện kèm theo : ron.

325,000 đ

VÒI LAVABO LẠNH INOX 304 VEURRO VRVL-5L16

VÒI LAVABO LẠNH INOX 304 VEURRO VRVL-5L16

Vòi chậu lavabo lạnh inox 304 Veurro VRVL-5L16 được sản xuất từ đồng thau sơn tĩnh điện cao cấp, có thiết kế hiện đại đa năng với đầu tạo bọt khí trong dòng chảy giúp tiết kiệm nước, không bắn nước.

214,000 đ

VÒI LAVABO LẠNH ĐỒNG THAU VEURRO VRVL-5L28

VÒI LAVABO LẠNH ĐỒNG THAU VEURRO VRVL-5L28

Vòi chậu lavabo lạnh đồng thau Veurro VRVL-5L28 được sản xuất từ đồng thau sơn tĩnh điện cao cấp, có thiết kế hiện đại đa năng với đầu tạo bọt khí trong dòng chảy giúp tiết kiệm nước, không bắn nước.

950,000 đ

Facebook