DỰ ÁN ĐẤT NỀN BRS
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn
ĐẤT NỀN LONG NGUYÊN- BÀU BÀNG- BÌNH DƯƠNG

ĐẤT NỀN LONG NGUYÊN- BÀU BÀNG- BÌNH DƯƠNG

ĐẤT NỀN LONG NGUYÊN- BÀU BÀNG- BÌNH DƯƠNG
- Vị trí: Long Nguyên- Bàu Bàng- Bình Dương
- Diện tích: trên dưới 1000m2
- Pháp lý: Sổ riêng.
- GIÁ BÁN: TỪ 750 TRIỆU ĐỒNG
- Đơn vị tư vấn: BlockReal .

750,000,000 VND

Facebook