4,800,000,000


BDS-Bahom
Bán nhanh nhà HXH 217 Bà Hom sát Chợ Phú Lâm, Quận 6