4,850,000,000


BDS-TKTQ-BHH
Bán nhà số 964/20 Tân Kỳ Tân Quý. PBHH. Quận Bình Tân