32,000,000 đ


tuong-15
Tượng Phật Bà Gỗ Trắc + Ngà Voi