Sản phẩm
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Sản phẩm

Chân Sen Lớn Veurro

Chân Sen Lớn Veurro

Chân sen đươc làm bằng liệu đồng thau , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào sen cây và sen củ.

164,000 đ

Chân Sen Nhỏ Veurro

Chân Sen Nhỏ Veurro

Chân sen nhỏ đươc làm bằng chất liệu inox 304 , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào sen cây và sen củ.

75,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN005

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN005

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

5,200,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN021

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN021

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

8,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN001

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN001

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN012

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN012

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,800,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN010

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN010

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN013

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN013

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

4,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN011

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN011

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN007

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN007

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

5,200,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN015

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN015

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

5,200,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN009

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN009

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

8,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN017

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN017

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

8,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN008

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN008

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

6,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN016

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN016

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

6,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN004

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN004

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

4,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN014

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN014

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

4,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN018

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN018

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

7,600,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN020

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN020

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

8,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN002

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN002

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,400,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN022

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN022

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

8,000,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN003

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN003

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

3,800,000 đ

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN019

LAVABO ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP NASTON LDTN019

Lavabo đá tự nhiên hay còn được gọi là bồn rửa mặt đá tự nhiên là sản phẩm độc đáo từ chất liệu cho đến kiểu dáng, phương thức chế tạo... Lavabo đá tự nhiên mang lại vẻ đẹp trang nhã, sang trọng có một không hai cho không gian sử dụng.

7,200,000 đ

BỒN CẦU 1 KHỐI CAO CẤP VEURRO VR-0818

BỒN CẦU 1 KHỐI CAO CẤP VEURRO VR-0818

Bồn cầu 1 khối cao cấp Veurro VR-0818, kiểu dáng sang trọng hiện đại, chất liệu sứ liền khối cao cấp. Hệ thống xả êm xả sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước, công nghệ xả xoáy kiểu Cyclone tạo lực hút mạnh mẽ kết hợp xả vành Typhoon,...

3,432,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0008

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0008

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : FGB80-002
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0041

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0041

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0041
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0083

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0083

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0083
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Mờ
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0064

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0064

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0064
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Mờ
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0071

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0071

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0071
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Mờ
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0390

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0390

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0390
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Mờ
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0042

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0042

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : FGB80-0042
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0396

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0396

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0396
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0211

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0211

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : FGB80-0211
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0855

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0855

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0855
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-002

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-002

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : FGB80-002
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0006

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm FGB80-0006

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : FGB80-002
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Bóng kính
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0011

Gạch Thạch Bàn 800mm*800mm TGB80-0011

Kích thước: 800x800mm
Mã sản phẩm : TGB80-0011
Chất liệu: Granite
Bề mặt : Mờ
Đơn vị tính: m2
Quy cách đóng gói: 3 viên/ 1 thùng ( 1,92m2 )

360,000 đ

Chậu Lavabo Dương Bàn Veurro VRLB-LB05

Chậu Lavabo Dương Bàn Veurro VRLB-LB05

Chắc hẳn chúng ta hiện nay đã không còn xa lạ gì với những chiếc chậu rửa mặt hay còn được gọi là bồn lavabo, đây là dòng sản phẩm thông dụng trong các căn phòng tắm của mọi gia đình.

2,050,000 đ

BỒN TIỂU NAM VEURRO VRUT-UT07

BỒN TIỂU NAM VEURRO VRUT-UT07

- Bồn Tiểu Nam Veurro VRUT-UT07
- Thương hiệu: Veurro
- Màu sắc : màu trắng
- Chất liệu :Sứ
- Kích thước: 370x310x470mm
- Xuất sứ: Việt Nam

925,000 đ

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-851

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-851

Van T khoá chất liệu nhựa cao cấp xi mạ bóng , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào sen củ hoặc sen cây. Phụ kiện kèm theo : tay sen, dây cấp 150cm, ron.

295,000 đ

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-850

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-850

Van T khoá chất liệu nhựa cao cấp xi mạ bóng , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào sen củ hoặc sen cây. Phụ kiện kèm theo : tay sen, dây cấp 150cm, ron.

284,000 đ

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-847

Tay Sen Cao Cấp Veurro VRTS-847

Van T khoá chất liệu nhựa cao cấp xi mạ bóng , sáng đẹp cùng thời gian
Dễ dàng lắp đặt và vệ sinh.
Gắn trực tiếp vào sen củ hoặc sen cây. Phụ kiện kèm theo : tay sen, dây cấp 150cm, ron.

215,000 đ

Facebook