5,500,000,000


TCD1
Nhà 2 mặt tiền, nhà hẻm nhưng không bị che mặt tiền đường Trương Công Định