20,000,000 đ


ghe-luoi
- Tên sản phẩm : Ghế Lười Gỗ Hương Việt Nam
- Bộ gồm:
- Loại gỗ: GỖ Hương Việt Nam
- Phù hợp với không gian trên 25m2