Gạch Trung Quốc
Hotline : 0902202727 Email : info@blockreal.vn

Gạch Trung Quốc

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP88008

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP88008

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP88008
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8534

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8534

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8534
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8545

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DCH8545

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DCH8545
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 đ

Gạch Nhập Khẩu  800x800mm DC8547

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm DC8547

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : DC8547
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá đồng chất - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP88003

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP88003

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP88003
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD810

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD810

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TPD810
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8000

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8000

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP8000
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8036

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8036

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP8036
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8223

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8223

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP8223
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8006

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TP8006

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TP8006
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD811

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD811

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TPD811
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

480,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD819

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD819

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TPD819
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD821

Gạch Nhập Khẩu 800x800mm TPD821

Gạch nhập khẩu cao cấp
- Mã số : TPD821
- Đơn Vị Tính : m2
- Kích thước :800mmx800mm
- Quy cách đóng gói : thùng 3 viên =1.92 m2
- Chất liệu : Đá Toàn Phần - Bề mặt siêu bóng
- Xuất xứ : Phật Sơn - Trung Quốc

460,000 đ

Facebook