BLOCKREAL - Sàn Bất Động Sản Ứng dụng BlockChain

BLOCKREAL - Sàn Bất Động Sản Ứng dụng BlockChain


BLOCKREAL - Sàn Bất Động Sản Ứng dụng BlockChain

Ngày đăng: 11:12 AM 02/06/2018 - Lượt xem: 882

  • BlockReal là mô hình Mạng xã hội bất động sản ứng dụng công nghệ Website P2P phi tập trung, cung cấp cho mỗi thành viên một Sàn Bất Động Sản riêng, dùng công nghệ BlockChain để quản lý cổ phiếu điện tử nội bộ, minh bạch vốn đầu tư và chia lợi nhuận.
  • BRS là cổ phiếu điện tử nội bộ theo dạng hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC - Business Cooperation Contract) của Công ty cổ phần Bất Động Sản BlockReal được ứng dụng công nghệ Blockchain để quản lý.
  • Người sở hữu BRS được chia lợi tức kinh doanh theo Smart Contract, và được quyền chuyển hợp đồng cho người khác sử dụng, khi không còn nhu cầu hợp tác.

 

 

 

Trang chủ Trang chủ
Tin tức Tin tức
Kho hàng Kho hàng
Căn hộ Căn hộ
Nhà phố Nhà phố
Facebook