6,250,000,000


BDS-Luybanbich-1
Nhà Hẻm xe tăng bốc đầu đường Lũy Bán Bích , phường Tân Thành , Quận Tân Phú