7,800,000,000


BDS-MTKD-Tanquy
Mặt tiền Kinh doanh số 15 đường Tân Quý, Quận Tân Phú