1,100,000,000 VND


BRS18CHAMR
CHÍNH THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN MUA CĂN HỘ
"50 TRIỆU/SUẤT"