1,100,000,000 đ


CITY
Tên dự án: CHARM CITY
Chủ đầu tư: Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam
Đơn vị phân phối: BlockReal
Tel: 0903277138