5,400,000,000


BDs-MTKD-Chienluoc
Bán gấp nhà MTKD đường chiến lược ngay khúc chơ Bình trị, Quận Bình Tân